top of page

Aanbod

In mijn voorstelling kon je al lezen dat ik een warm hart heb voor rouw- en verliesbegeleiding. Het begeleiden in allerhande verlieservaringen ligt me nauw aan het hart. Iedereen maakt in zijn leven wel eens een verlieservaring mee, van welke aard dan ook. De gevoelens en ervaringen die hiermee gepaard gaan kunnen overweldigend zijn. De verlieservaring kan de kijk op de wereld en zichzelf helemaal veranderen. Ik tracht jou te ondersteunen in de moeilijkheden die gerelateerd zijn aan een verlieservaring.

 

Het bespreken en uitdiepen van andere moeilijkheden zoals o.a. suïcide(gedachten), emotionele problemen en gevoelens van depressieve aard ga ik zeker niet uit de weg. Mijn deur staat open voor jongvolwassenen, volwassenen en ouderen.

Werkwijze

De begeleiding start al met het eerste contact via telefoon of mail. Tijdens dit eerste contact vind ik het waardevol om een korte schets van de reden van aanmelding te bevragen. Op deze manier kan ik inschatten of ik de juiste expertise heb voor je begeleiding. Jij kan inschatten of je jezelf op het eerste zicht op je gemak voelt bij mij.

 

Wanneer jij een goed gevoel hebt bij het eerste contact kan een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek gepland worden. Tijdens dit gesprek maak ik voldoende ruimte om te luisteren naar jouw hulpvraag. We kijken samen hoe deze moeilijkheden jouw functioneren beïnvloeden. Ik vind het belangrijk om tijdens de begeleiding niet enkel te focussen op de moeilijkheden of kwetsbaarheden, maar ook om jouw mogelijkheden en sterktes in kaart te brengen. We gaan samen op zoek naar wat jij nodig hebt om terug verder te kunnen in het leven. Binnen de begeleiding tracht ik steeds een veilige omgeving te creëren zodat jij je verhaal in alle vertrouwen kan brengen. De begeleiding is steeds een tweerichtingsverkeer waarbij jouw tempo gevolgd wordt.

 

Na het kennismakingsgesprek wordt samen gekeken of er vervolggesprekken gepland worden. Samen wordt ook gekeken naar de frequentie waarop de afspraken elkaar opvolgen. Overleg met huisarts of andere betrokken hulpverleners vind ik erg belangrijk. Op deze manier brengen we alle visies samen en kan een totaalzorg op maat geboden worden. Uiteraard gebeurt dit niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

 

Ik kan op voorhand niet zeggen hoe lang een begeleiding zal duren. Dit is erg verschillend van begeleiding tot begeleiding.

My Approach
bottom of page