top of page

Praktische afspraken

Een sessie duurt ongeveer 60 minuten. Er wordt een tarief van €60,00 per sessie aangerekend. De betaling gebeurt steeds aan het einde van iedere sessie. Dit kan met cash, QR-code (app op je smartphone) of de betaalkaart.

 

Wanneer je niet aanwezig kan zijn op een gemaakte afspraak wordt gevraagd deze minstens 24 uur op voorhand te annuleren. Dit kan telefonisch of via e-mail. Bij gebrek aan of te late (< 24 uur op voorhand) afzegging ben ik genoodzaakt een verzuimvergoeding van €30,00 aan te rekenen. Goede afspraken maken immers goede vrienden.

 

Ik ben niet aangesloten bij het project voor eerstelijnspsychologische zorg. Dit houdt in dat er laagdrempelige, terugbetaalde psychologische zorg wordt aangeboden. Voor meer informatie over dit project en een lijst met aangesloten psychologen kan je hier terecht.

 

Het is wel zo dat enkele mutualiteiten, ongeacht de reden van begeleiding, terugbetaling voorzien. Neem hiervoor steeds contact op met je mutualiteit om de meest recente informatie te bekomen.

My Approach
bottom of page